www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu -    | TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA


Koordynatorem pracy logopedów jest neurologopeda Ewa Hilczer

Terapeuci:


Logopeda Karolina Juszko


Przyjmujemy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Zakres naszej działalności obejmuje diagnozę, terapię logopedyczną, konsultacje logopedyczne.
Terapią obejmujemy dzieci zagrożone niepełnosprawnością, z MPDz, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, wszelkimi innymi zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy.


W pracy posiłkujemy się:

metodą Knill
metodą Weroniki Scherborne
SI
elementami logorytmiki
metodami wspomagającymi rozwój funkcji pierwotnych jamy ustnej (żucia, połykania, ssania)
wspomagającymi i alternatywnymi sposobami komunikacji (metodą Makaton, werbo-tonalną, rytmogestami, PCS-ami, Piktogramami)

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C