www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu - Sensoplastyka

SENSOPLASTYKA


Trener sensoplastyki Patrycja Walczok

Osoby, które chcą korzystać z zajęć sensoplastyki proszone są o kontakt osobisty z trenerem (gab.2.16) lub telefoniczny pod numerem telefonu: 77 400 44 25.

SENSOPLASTYKA - to pojęcie odnoszące się do działań plastycznych szczególnie stymulujących zmysły   i wspierające rozwój kompetencji intra- oraz interpersonalnych uczestników warsztatów.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

• wspieramy rozwój zmysłów,
• wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
• dbamy o usprawnienie ruchowe,
• wpływamy na rozwój,
• poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, wspieramy rozwój poznawczy - opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe.

 Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:

• węchu
• wzroku
• dotyku
• słuchu
• smaku

Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym „łatwiej" nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Cały warsztat opieramy na ekologicznych i biodegradowalnych materiałach plastycznych, które przygotowujemy z łatwo dostępnych artykułów spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że nasze materiały są w pełni bezpieczne dla dzieci.

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C