www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu -    | POGOTOWIE TERAPEUTYCZNE


POGOTOWIE TERAPEUTYCZNE


Pogotowie terapeutyczne pracuje w dni robocze od godziny 7.30 -15.00


Koordynatorem pracy jest Terapeuta zajęciowy Agata Domagała


Terapeuci:


Terapeuta zajęciowy Agata Domagała
Terapeuta zajęciowy Patrycja Walczok
Opiekunka Aleksandra Kostek
Opiekunka Lilianna Muzyka
Opiekunka Joanna Zelek

Warunkiem przyjęcia dziecka do pogotowia terapeutycznego jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do terapeutów zajęciowych - Agaty Domagały lub Patrycji Walczok. W miarę wolnych miejsc dziecko zostanie przyjęte na zajęcia na uzgodniony z rodzicami dzień i godzinę.

Pogotowie terapeutyczne mieści się w starym budynku Fundacji na I piętrze.


Na zajęcia w pogotowiu terapeutycznym mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2 rok życia oraz posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach tematycznych jeden bądź kilka razy w tygodniu jak również spędzić czas na zabawie pomiędzy zajęciami u poszczególnych specjalistów w Fundacji.


Pogotowie terapeutyczne prowadzi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Podopieczni Fundacji mają możliwość korzystania z nich codziennie. Zajęcia odbywają się w grupach i prowadzone są tematycznie. Tematy związane są z porami roku, uroczystościami, a także przybliżają dzieciom świat przyrody, nauki itp. Terapia zajęciowa stwarza naszym podopiecznym szansę doświadczania i poznawania świata, aktywizuje oraz rozwija. Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody oraz techniki terapeutyczne, dbamy o to aby aktywności, które proponujemy dzieciom miały charakter polisensoryczny.

Nasze oddziaływania składają się z elementów plastycznych, muzycznych, technicznych oraz ruchowych i realizowane są poprzez określone techniki i formy pracy terapeutycznej takie jak:


arteterapia
muzykoterapia
światło terapia
biblioterapia
ludoterapia
chromorterapia


W naszej pracy wykorzystujemy również różnorodne metody terapeutyczne, które uatrakcyjniają zajęcia oraz wpływają na rozwój poznawczy, ruchowy i emocjonalny dzieci. Należą do nich:


Integracja sensoryczna
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
Alternatywne metody komunikacji, takie jak „Makaton”
Metoda werbo - tonalna
Programy Świadomości Ciała i Komunikacji Knill
Metoda F. Affolter
Metoda Porannego Kręgu


Głównym celem pogotowia terapeutycznego jest sprawienie radości dziecku, które podczas kontaktu z rówieśnikami i wspólnej zabawie rozwija się w sferze społecznej. Obserwacja naszych podopiecznych sprawia nam ogromną satysfakcję, a widok „rozwijających się u nich skrzydeł” daje nam dużą motywację do dalszej pracy terapeutycznej.

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C