www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu -    | TERAPIA PEDAGOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA


Terapeuta:


Pedagog specjalny Izabela Terlecka


Osoby, które chcą korzystać z terapii u pedagoga specjalnego muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności.

Wizyty umawianie są indywidualnie u terapeuty.


Podstawowym założeniem pedagogiki specjalnej jest dziecko, a w późniejszym okresie dorosły człowiek, który wymaga wsparcia i pomocy w pokonywaniu różnorodnych barier i trudności.

Pedagog specjalny w Fundacji DOM realizuje swoje zadania podczas pracy indywidualnej w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pod opieką pedagoga znajdują się dzieci i dorośli z orzeczeniem o niepełnosprawności. W trakcie trwania terapii realizowane są zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Pedagog nawiązuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek dotyczących oddziaływań terapeutycznych, indywidualnie dobiera metody i techniki pracy z dziećmi i dorosłymi.

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C