www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu - Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

PARTNERZY WSPIERAJĄCY


 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny – wspiera działalność statutową Fundacji,

przekazując w okresie od lutego 2015 do stycznia 2016  comiesięcznie kwotę 5000,00 zł

 

 


 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu – wspierają działalność statutową Fundacji,

przekazały darowiznę na działalność statutową Fundacji w wysokości 90.000,00 zł.


 

Projekt „Moja Rodzina – szczęśliwa rodzina” współfinansowany przez Fundację Górażdże – Aktywni w Regionie

 

ZOBACZ ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU >>


 

Środki z tych darowizn wykorzystamy na częściowe pokrycie kosztów:

  utrzymania obiektów;

eksploatacji busów dowożących osoby niepełnosprawne do ORSiZ;

wynagrodzeń pracowników merytorycznych.

 

Z Serca Dziękujemy!

_____________________________________________________________________________________________

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C